دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1991
تعداد نوشته ها : 5
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب

المهدی

 

اطلاعاتی درباره بقیه الله الاعظم:

 file://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/THESUN/3.jpg

تولد:شب نیمه شعبان سال 255 هـ.ق در سامرا(پایتخت خلافت معتصم عباسی)

پدر:امام حسن عسگری (ع)

 پیشوای یازدهم تمام انسانهای جهان بخصوص شیعیان از نسل پیامبر خاتم حضرت محمد (ع) که نسب او به حضرت اسماعیل(ع) و سپس به حضرت ابراهیم(ع) که پدر انبیا نامیده شده است، میرسد.

مادر:نرجس یا نرگس خاتون که به نامهای ریحانه ، سوسن و صیقل نیز از او یاد شده است.

نام اصلی وی ملیکا میباشد ، دختر یشوعا فرزند قیصر روم (ایتالیای فعلی) که مادرش از فرزندان شمعون بن حمون بن صفا که وصی حضرت عیسی(ع) و یکی از حواریون بود،می باشد. وی پس از تشرف به دین اسلام درعالم رویا و به دستان مبارک حضرت زهرا (س)،نام نرگس را برای خود برگزید.

 

شباهاتهای امام زمان (ع) به انبیاء:

به نــــــوح (ع):  عــــــــمـــــــــر طــــولـــــانــــــــی

به الـیـــاس (ع):  عــــــــمـــــــــر طــــولـــــانــــــــی

به خضـــر (ع):  عــــــــمـــــــــر طــــولــــــانــــــــی

به ابراهیـم (ع):   مخفیـانه بودن دوران حمل و ولادت

به مــوسـی (ع):   مخفیـانه بودن دوران حمل و ولادت

به یـوسـف (ع):   زیــبـــــا تــریــن اهــل زمــان خـود

بــه داوود  (ع):   خلافت و حکومت از طرف خداونـد

به سلیـمان (ع):   جانـشـیـن قـرار گـرفـتـن در کودکـی

به عیــسی (ع):   ســخـــن گــفـــتــــن در بـدو تــولـــد

به محمد(ص):    هم نام بودن(محمد - فعلا نباید گفته شود)

                     و هم کنیـه بودن (ابوالقـاسم) و اخلاق

 

نامها در اسلام و آیات و روایات:

مهدی،حجت،قائم،منتظر،خلف صالح،صاحب الامر،سیّد،امام دوازدهم،اصلاحگر بزرگ عصرها و نسل ها،بقیة الله،ابا صالح،ولی عصر،صدرالمتالهین،خاتم الاوصیاء، و...

 

نامها در کتب ادیان:

انـجــیـــل مـســـیـــــح:  مــهـــمـــیــــــــــد آخـــــــــــــــر

انـجــیـــل یــوحـــنــــا:  تـسـلـی دهـنـده و روح راسـتــی

انجیل متی،لوقا،مرقس:  پــــــســـــــــر انــــــســـــــــــان

تــــورات مـــوســـــی:  بیدمو(به توکوم)،ماشع(به عبری)

زبـــــــــــــــور داوود:  قــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــم

صـحــف ابـــراهـیـــم:  صـــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــب

زمـــزم زردتـــشــــت:  ســــــــــــــــروش یـــــــــــــــزد

السیـاق زنــد و بـازنـد:  بـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــرام

در زنــــــد و بــازنــد:  بـــــنــــــــــــده یـــــــــــــــــزدان

هـزار نــامه هـنـدیـان:  لـــــــــنـــــــــــد یـــــــطـــــــــاوا

ارمــــــــاطـــــــــــس:  شـــــــــــمـــــــــــاخـــــــیــــــــل

جـــــــــــاویـــــــــدان:  خــــــــــــــــــوارانـــــــــــــــــــد

کــنــدرال فـرنـگیــان:  خـــــــــجـــــــســــــــــتــــــــــــه

کــــــــنـــــــــــــدرال:  ســــمـــســـــــــام اکــــبـــــــــــــر

اوســـــــــتــــــــــــــا:  ســوشــیـــــانــــس(جاماسب نامه)

کــــتـــــاب دانــیـــال:  قـــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــم

کتـاب شـعـیـــای نبی:  فــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــروز

پــاتــیــکل هـنــدوهـا:  راهـــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــــا

مـــــــحــــســـــــوس:  خـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــرو

تـــــــــــــــــــــورات:  شیلو(محقی که صلح و سلامتی میآورد)

کتاب کتـاراتـزی نبی:  مــــــــیـــــــــزان الـــــــحــــــــق

دیـد بـراهــم هنـدوهـا:  مــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــور

برزیـن آذر فارسیـان:  پـــــــــــــــــــــــرویــــــــــــــــــز

قـبــروس رومـیــــان:  فـــــــــــــــردوس اکــــــبــــــــــر

صـحـیـفــه آسـمــانی:  کـلـمـة الـــحــق- لـســـان الـصـدق

دوهــــــــــــــــــــــر:  بـــــــــــقــــــــیــــــــــــــة الــلـــه

دادانـگ بــودایـیـهــا:  دست راستیـن و عقید و خداشناس

شـاکمـونــی هنـدوها:  قــــــائـــــــم و خــــداشــنــــــــاس

file://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/THESUN/5.jpg

 

غیبتها:

غیبت صغری: 260 ق ــ 329 ق (حدود 69 سال)

غیبت کـبــری: 329 ق الی ؟

 

نواب خاص:

1. ابـو عـمــرو عـثـمــان بـن سعـیـد عـمــری

2. ابـو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری

3. ابـو الـقــاسـم حـسـیـن بـن روح نـوبـخـتـی

4. ابـو الحـســن عـلــی بـن مـحـمــد سـمــری

 

نشانه های حتمی ظهور:

1. قــتــــل نـفــس زکـیـــه و سـیـــد حـســنـــی

2. خروج یمانی،خراسانی،سفیانی در یک روز

3. دابــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــارض

4. طـلـــوع خـورشــیــــد از مـغـــرب خـــــود

5. خـــــــــــــــــــــــــــــروج دجـــــــــــــــــال

6. خــــــــــســـــــــــــف در بـــــــیــــــــــــداء

7. صــــیـــــــحــــــــه (نـــدای) آســــمـــــانـی

8. رجـــــعـــــــت اولــیـــــــای الـــــــهــــــــی

 

بی تو نمــا نمی شوم                    با تو رهــا نمی شوم

تا تو زمین سجده ای                    سر به هوا نمی شوم

file://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/THESUN/2.jpg

 

 


دسته ها :
چهارشنبه هفتم 6 1386
X